شنای آزاد

آموزش شنا

شرایط و اندازه استخر و تعداد منجیان

اماکن شنا و ورزشهای آبی

بخش ۶ آیین نامه به ویژگی های اماکن شنا و ورزشهای آبی می پردازد. که بخش هایی از آن در این جا آورده می شود.

اماکن شنا و ورزشهای آبی از قبیل استخرهای روباز و سرپوشیده و همچنین ایستگاه ها محلی طرح دریا، سد ها و دریاچه های مخصوص شنا که دارای پروانه کار و مجوز بهره برداری از ادارات تربیت بدنی باشند به عنوان اماکن مجاز شنا شناخته می .  شوند. (در حال حاضر این پروانه می بایست هر سال تمدید گردد)

 

در هنگام برگزاری مسابقات ورزشهای آبی برای تضمین امنیت شرکت کنندگان حضور منجی غریق ضروری است.

 

 

شرایط و اندازه استخر  و  تعداد منجیان غریق (ماده ۶۴)

 

بر اساس اندازه استخر ،  فدراسیون نجات غریق بیشنه پذیرش شناگر را و همچنین کمینه تعداد منجیان غریق را مشخص کرده است، که مدیران استخر ها موظفند آن را رعایت کنند.


ردیف 

 ابعاد استخر

پذیرش شناگر

تعداد منجی غریق

 

عرض- طول

(حداکثر)

(حداقل)

۱

۲۶ * ۵۰  متر

۳۰۰ نفر

شش نفر

۲

۱۶ * ۳۳ متر

۲۰۰ نفر

چهار نفر

۳

۱۲ * ۲۵ متر

۱۵۰ نفر

سه نفر

۴

۱۰ * ۲۰ متر

۱۰۰ نفر

دو نفر

۵

۸ * ۱۵  متر

۵۰ نفر

دو نفر

۶ 

کوچکتر از ردیف ۵ با عمق کمتر از یک متر

۳۰ نفر

یک نفر

 


چنانچه استخر دارای ابعاد مطابق ردیفهای ذکر شده نباشد ضوابط مورد اجرا در آن برای ابعاد مندرج در جدول بر می گردد.....

چنانچه استخر دارای ابعاد مطابق ردیفهای ذکر شده نباشد ضوابط مورد اجرا در آن برای ابعاد مندرج در جدول بر می گردد.....

طبق ضوابط ایستگاه های ساحلی طبق بند 1-13 می بایست در هر یک از بخش های  شنای برادران و خواهران حداقل 3 منجی غریق فعال باید حضور داشته باشند. همچنین در هر بخشیک سر منجی غریق درجه یک باید حضور داشته باشد. در صورت بزرگ بودن طرح دریا و زیاد بودن تعداد شناگران می بایست به طور مناسب به آن اضافه شود.

 

نکته یک :  توجه شود که لازم نیست که استخر با حداکثر گنچایش اشغال شده باشد تا این تعداد منجی در آن کار کنند. بلکه این عدد ذکرشده برای حداقل منجیان  برای استخر با اندازه مربوطه می باشد. برای مثال برای ردیف ۴ چه ۱۰۰نفر شناگر باشد چه ۳۰ نفر می بایست ۲ نفر منجی وجود داشته باشد.

 

نکته دو: همچنین ردیف شش مشخص می کند برای هر استخری - حتی اگر عمق همه آن کمتر از یک متر باشد - وجود منجی غریق لازم است. 

 

 نکته سه: با توجه به ماده هفت (وظایف منجی فعال)  مربیان شنا که مشغول به آموزش شنا می باشند جزو منجیان فعال به حساب نمی آیند و باید تعداد آنها را - حتی اگر دارای کارت منجی باشند - از تعداد منجیان حاضر برای تطابق با جدول بالا کم کرد.

 

 

استخرها باید داری دستگاه تصفیه آب کارآمد، جاروی مکنده، رختکن مناسب  و بهداشتی، دوش و سرویس بهداشتی به تعداد کافی و همچنین به وسایل نجات و کمک های اولیه ، صندلی(سکو) بلند به ارتفاع 1/5 مترو سایبان (در استخر روباز) ، علامت ها نشاندهنده عمق و هشدارها ، ... باشند.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۷ آذر۱۳۹۱ساعت 1:1  توسط سعیده  |